Értékeink

Politikai függetlenség

Tiszteletben tartjuk az egyének politikai jogait és döntéseit, és nem veszünk részt semmilyen politikai tevékenységben, tőkénket, emberi erőforrásokat, telephelyeket stb. nem használjuk politikai célokra.

Konstruktív munkahelyi légkör

Értékeljük és tiszteljük munkatársaink képességeit és maximális bizalmat szavazunk nekik. Kölcsönös bizalmon és nyílt kommunikáción alapuló, kölcsönösen előnyös alkalmazott-vezető kapcsolatokat alakítunk ki. Az egymás személye és az egymás munkája iránt tanúsított bizalom és tisztelet révén egy olyan vállalatot hozunk létre, amelynek mozgatórugója az együttműködés. Kiemelkedően fontosnak tarjuk egymás munkájának segítését, a közös célok elérése érdekében.

Biztonság és egészség

A vállalat minden körülmények között megfelel a nemzetközi munkabiztonsági előírásoknak és a helyi jogszabályoknak. A munkavédelmi előírások szigorú betartása és betartatása mellett biztonságos munkakörnyezetet teremtünk, és mindent megteszünk a gondatlanságból eredő balesetek megelőzése érdekében. 

Emberközpontúság

Motiváljuk, fejlesztjük és támogatjuk munkatársainkat, hogy újabb kezdeményezéseket indítsanak, és felelősen dolgozzanak. Tiszteljük és értékesnek tartjuk munkatársaink munkáját, véleményét. Tudatosítjuk, hogy mindenki hatással lehet az eseményekre. és az eredményekre.

Ügyfélközpontúság és megbízhatóság

Tevékenységünk alapját a kitűnő minőség, a megbízhatóság képezi. Az ALKIMIA szoros kapcsolatot alakít ki ügyfeleivel, beszállítóival és a többi érdekelt féllel. Fontosnak tartjuk vásárlóink jelenlegi és jövőbeni igényeit.

Innováció

Folyamatosan innovatív megoldásokra törekszünk a termékeinknél, a gyártási folyamatoknál és az üzleti életben. Célunk új megoldások és munkafolyamatok megalkotása. Ez arra késztet bennünket, hogy mindennapi munkánk során – együttműködve a különböző területek szakértőivel – új lehetőségeket fedezzünk fel, és megosszuk tapasztalatainkat és szakértelmünket egymással.

Egyszerűség 

Figyelemmel vagyunk arra, hogy egyszerűsítsük a folyamatokat és törekszünk az egyértelműségre a napi ügyek intézésében és kommunikációban, mind ügyfeleink felé mind egymás között.